Kontakt

Korešpondenčné údaje

Názov: Fork, s.r.o.
Korešpondenčná adresa: Nade Hejnej 5358/2, 036 01 Martin
E-mail: krasnasprava@fork.sk
Web: www.krasnasprava.sk
Tel: 00421 907 461 323, 00421 43 422 01 39 (v pondelok až piatok od 8:00 do 16:00)

Fakturačné údaje

Názov: Fork, s.r.o.
Sídlo: Pribinova 274/4, 036 01 Martin
Bankové spojenie: ČSOB Martin
Číslo účtu: 4015897365 / 7500
IBAN: SK20 7500 0000 0040 1589 7365
SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 44311061
IČ DPH: SK2022661520