Ako písať text na svadobné oznámenie

Je dôležité, aby text na svadobnom oznámení bol napísaný gramaticky správne. Ak sú v ňom chyby, nie je to pre Vás dobrá vizitka.
Na tejto stránke nájdete užitočné odporúčania k textom svadobných oznámení a najčastejšie chyby, s ktorými sa v nich stretávame.

Píše sa slovo kostol na svadobnom oznámení s veľkým alebo malým začiatočným písmenom?
Záleží na formulácii:
- s malým k sa píše v prípade, že ho nešpecifikujeme jeho celým názvom, napríklad „v rímskokatolíckom kostole v Martine“,
- s veľkým K píše v prípade, že je špecifikovaný aj svojím celým názvom, napríklad „v rímskokatolíckom Kostole sv. Martina v Martine“.

Ako správne pomenovať na svadobnom oznámení kostol?
- Ak je vo Vašej obci či meste len jeden kostol prináležiaci k danej viere, napríklad rímskokatolícky, stačí napísať „v rímskokatolíckom kostole v Martine“.
- Ak je vo Vašej obci či meste viac kostolov prináležiacich k danej viere, napríklad rímskokatolíckych, je vhodné uviesť presný názov kostola, teda „v rímskokatolíckom Kostole sv. Martina v Martine“.

Píše sa slovo mestský úrad na svadobnom oznámení s veľkým alebo malým začiatočným písmenom?
Aj tu záleží na formulácii:
- s malým m sa píše v prípade, že výraz mestský úrad nie je spojený s obcou či mestom, kde sa nachádza, teda „na mestskom úrade sa uskutoční...“,
- ak sa však k výrazu mestský úrad pripojí aj obec či mesto, bude sa písať s veľkým začiatočným M, napríklad „na Mestskom úrade v Martine“.

V spojení so slovom sviatosť sa píše správne „prijmú“ alebo „príjmu“?
- Správny je výraz „prijmú“.

Ako správne formulovať text na svadobnom oznámení pri cirkevnom sobáši (v kostole)?
Najvhodnejšia formulácia textu pri cirkevnom sobáši je:
- „Lenka Petríková a Ján Madej si vyslúžia sviatosť manželstva.“
Vhodný text pri svadbe v kostole je aj:
- „Lenka Petríková a Ján Madej prijmú sviatosť manželstva.“
Nie celkom vhodné texty pri cirkevnom sobáši sú:
- „Lenka Petríková a Ján Madej uzavrú manželstvo“ alebo „... vstúpia do stavu manželského.“

Ako správne písať dátum na svadobnom oznámení?
Dátum píšte s medzerami za dňom a mesiacom, čísla oddeľujte bodkami. Pred jednociferné čísla nedávajte nulu.
- správna formulácia: 1. 10. 2100
- nesprávna formulácia: 1.10.2100
- nesprávna formulácia: 01. 10. 2100